Završna radionica srednje grupe

Završna radionica srednje grupe u kojoj su deca slavila projekte koje su radili tokom godine… na radionici su pravili blatnjavu…

Saznajte više

Preporuka za ponašanje u vrtiću tokom pandemije COVID 19

Molimo roditelje i decu da se pridržavaju preporučenih mera.

Saznajte više

Majstorije

U sklopu projekta :“Majstorije“ mlađa grupa je posetila servis za bicikle u našoj ulici. Naučili smo koji su to delovi…

Saznajte više