ZEMLJA ČUDA, DEČJI VRTIĆ

Da li imaju obavezan engleski jezik i kako je to organizovano?

Vrtić Zemlja Čuda engleski

Program podsticanja komunikativnih sposobnosti na engleskom jeziku (Teddies and Bunnies autor dr Melanija Mikeš)

Za ovaj program smo se opredelili na osnovu sve veće potrebe znanja engleskog jezika, tako da je on obavezan za svu decu u predškolskoj ustanovi.

Glavne karakteristike programa su:

  •  Aktivnosti na nematernjem jeziku se tematski povezuju sa aktivnostima na maternjem jeziku;
  •  Jezik se prezentuje deci kroz igrolike aktivnosti;
  •  Jezik se upotrebljava u dvosmernim interakcijama dece i vaspitača;
  •  Aktivnosti na nematernjem jeziku su dinamične, tj. deca fizičkom aktivnošću prate govorne aktivnosti, a predavač u toku aktivnosti više puta menja oblik rad.

 

NOVOSTI

TEME