ZEMLJA ČUDA, DEČJI VRTIĆ

Da li imate dvorište?

Vrtić Zemlja Čuda - dvorište

Kod nas deca imaju prilike da se igraju u velikom dvorištu koje je delom pokriveno behaton kockama, a većim delom travom. Imamo razne vrste drveća, koje nam leti obezbeđuje hladovinu i prirodnu sredinu za uočavanje prirodnih promena u prirodi (cvetanje, sazrevanje plodova, opadanje lišća…)

Deca uživaju da se igraju u drvenim kućicama, i spuštaju niz tobogan. Posebno zadovoljstvo deci pruža igra u bazenu sa peskom. Tu je i jedno brdo koje služi za sankanje ili penjanje, u zavisnosti od godišnjeg doba.

Kada nam vremenske prilike to dozvoljavaju, većinu aktivnosti organizujemo u dvorištu.

NOVOSTI

TEME