Novosti

  • Zemlja čuda, dečji vrtić

Novi Sad

Datum: jul 3, 2020 Autor: zemljacuda Kategorija: Novosti, Starija grupa

Starija grupa je istraživala svoj grad. O Novom Sadu sada znaju mnogo pa su odlučili da ljudima koji ne znaju toliko o gradu, naprave mapu Novog  Sada sa glavnim ulicama i znamenitostima kako bi ga lakše upoznali. Projekat “Novi Sad” smo odlučili da proslavimo u vidu radionice koju smo organizovani za decu sa roditeljima i tom prilikom su oslikavali platna i simetrično docrtavali znamenitosti, pravili su od kamenčića  mozaik Tvrdave po modelu fotografije.