,

ZEMLJA ČUDA, DEČJI VRTIĆ

Novi Sad

Vrtić Zemlja Čuda Novi Sad
Starija grupa je istraživala svoj grad. O Novom Sadu sada znaju mnogo pa su odlučili da ljudima koji ne znaju toliko o gradu, naprave mapu Novog  Sada sa glavnim ulicama i znamenitostima kako bi ga lakše upoznali. Projekat “Novi Sad” smo odlučili da proslavimo u vidu radionice koju smo organizovani za decu sa roditeljima i tom prilikom su oslikavali platna i simetrično docrtavali znamenitosti, pravili su od kamenčića  mozaik Tvrdave po modelu fotografije.      

NOVOSTI

TEME