Predškolska grupa

  • Zemlja čuda, dečji vrtić

Putovanje u svemir

Datum: novembar 3, 2015 Autor: zemljacuda Kategorija: Predškolska grupa

Predškolska grupa je u oktobru otišla u svemir!

Ovaj zahtevni projekat povezao je predškolske inženjere, dizajnere rekata, fizičare, nutricioniste, lekare, analitičare i dobro obučenu i fizički spremnu posadu.

 

Poslali su poruku iz svemira: „Plan nam je da se vratimo do 1. septembra sledeće godine, da na vreme stignemo u školu.“