Informator

  • Zemlja čuda, dečji vrtić

Šta ulazi u cenu vrtića?

Datum: januar 20, 2014 Autor: zemljacuda Kategorija: Informator

U cenu vrtića uključen je

  • boravak deteta od 7h do 17h (ako dete ruča u vrtiću) ili od 7h do 12h (ako dete ne ruča u vrtiću),
  • vaspitno-obrazovni rad
  • engleski jezik
  • psiholog
  • dva puta mesečno pregled doktorice.