Mlađa grupa

  • Zemlja čuda, dečji vrtić

Završna priredba

Datum: jul 30, 2014 Autor: zemljacuda Kategorija: Mlađa grupa

Završna priredba mlađe grupe u vidu predstave „Kućica u šumi“ zabavila je mame, tate, sestre, braću, bake, deke i ostale.
Deca su pored zabavne glume prikazala i neke druge sadržaje koje su učila tokom godine.