Program rada

PROJEKAT SLOVA

Rad sa decom je po principu projektnog planiranja, kroz koje oni razvijaju sve potrebne aspekte svoje ličnosti. O tome koji…

Projekti po vaspitnim grupama

Projekti po vaspitnim grupama

Projekti prate dečja interesovanja, želje, potrebe, talente i sl. Vaspitači imaju ulogu posmatrača, aktera, istraživača i evaluatora celokupnog procesa. Njihov…

Vaspitne grupe

Mlađa grupa (3-4g) Mešovita grupa (4-6g) Predškolska grupa (6-7g) Mi imamo specifičnu organizaciju, gde se deca u toku boravka u…