Besometar – Učionica dobre volje

Besometar - Učionica dobre volje Vrtić Zemlja Čuda

Učionica dobre volje pod nazivom ima za cilj da kod dece osvesti pojavu sekvencionalnosti sukoba i prirodu njegovih pojedinačnih faza:…