Završna priredba

Vrtić Zemlja Čuda Završna priredba

Završna priredba mlađe grupe u vidu predstave „Kućica u šumi“ zabavila je mame, tate, sestre, braću, bake, deke i ostale. Deca su pored zabavne glume prikazala i neke druge sadržaje koje su učila tokom godine.

Završna radionica

Vrtić Zemlja Čuda zavrsna radionica

Završna radionica mešovite grupe osmišljena je kao kombinacija predstave i radionice za decu i roditelje. Deca su u prvom delu…