Aktuelnosti

ZEMLJA ČUDA, DEČJI VRTIĆ

PROJEKAT SLOVA
okvir-l
Rad sa decom je po principu projektnog planiranja, kroz koje oni razvijaju sve potrebne aspekte svoje ličnosti. O tome koji…
Projekti po vaspitnim grupama
okvir-l
Projekti prate dečja interesovanja, želje, potrebe, talente i sl. Vaspitači imaju ulogu posmatrača, aktera, istraživača i evaluatora celokupnog procesa. Njihov…
okvir-l
Mlađa grupa (3-4g) Mešovita grupa (4-6g) Predškolska grupa (6-7g) Mi imamo specifičnu organizaciju, gde se deca u toku boravka u…
Vrtić Zemlja Čuda - aktivnosti
okvir-l
– organizovan je kao fakultativna aktivnost, ali veoma popularna među našom decom. Deca kroz igru i pesmu upoznaju čari francuskog…

AKTUELNOSTI

TEME