Nastavni kadar

ZEMLJA ČUDA, DEČJI VRTIĆ

Danijela Roljić

Vaspitač
Radim i igram se sa decom već dvadeset godina.

Volim da:
-pišem, reči u rime pretvaram i melodije stvaram,
-jezike učim, čitam, putujem, ukrštenice rešavam.

Srećna sam kada:
-na tužnom licu osmeh izmamim
-nekom sitnicom nekog usrećim
-svaki dan nešto novo naučim.

Omiljeni stihovi dečije pesme:
„ Dete nije dete
Igračka za strine i tete
Dete je dete
Da ga volite i razumete.“ (Ršumović)

I zato…budite deca, igrajte se i radujte svakog dana.