Nastavni kadar

ZEMLJA ČUDA, DEČJI VRTIĆ

Dragica Karać

Servirka
Ja sam Dragica Karaċ imam 55. godine, kao servirka radim u vrtiću „Zemlja čuda“ 15 godina. Rad sa decom oplemenjuje. Posao se sa lakoćom obavlja u prijatnoj atmosferi tima koji dobro funkcioniše.