SARADNJA SA PORODICOM I LOKALNOM ZAJEDNICOM

ZEMLJA ČUDA, DEČJI VRTIĆ

Prateći dečija interesovanja i projekte koji su aktuelni po grupama organizujemo razne vidove aktivnosti u saradnji sa porodicom i lokalnom zajednicom. Što su deca samostalnija to je saradnja  intenzivnija i raznovrsnija. U mlađoj grupi deca odlaze u posete roditeljima na njihovim radnim mestima pri čemu se deca upoznaju sa različitim oblastima rada odraslih. Deca srednje uzrasne grupe su već dosta samostalnija i njihovi odlasci iz vrtića u saradnji sa porodicom i lokalnom zajednicom su sve češći. Posećuju znamenitosti grada uz pratnju turističkog vodiča, šetaju našom Fruškom gorom, uživaju u gostovanjima muzičara, glumaca, plesača, sportista i mnogih drugih. Organizujemo i radionice sa mamama, tatama, bakama i dekama tokom godine.

 

U skladu sa starijim uzrastom i njihova samostalnost je sve veća ali i svesnost sebe, društva i svoje okoline. Da bi se sve aktivnosti i realizovale od velikog značaja nam je dobra saradnja sa porodicom. Roditelji svojim angažmanom doprinose širenju svesti o značaju pripadnosti zajednici u kojoj živimo, tako što decu   upoznaju sa svojim zanimanjima.  Prezentuju svoje zanimanje kroz druženje  u vrtiću sa svom decom iz grupe , tako što odigraju neku zanimljivu ili neobičnu igru ili učestvuju u stvaranju raznih proizvoda (pravljenje kremica, kolača, meda, čvaraka i sličnog) tako i kroz obilazak njihovih radnih mesta (zubar, veterinar, vulkanizer, poslastičar, istoričar, sportista i slično).Važan segment rada i u predškolskoj grupi je i saradnja sa roditeljima, koje uključujemo kroz informisanje i dogovore o projektima, nabavci određenih sredstava, prezentovanju zanimanja ili hobija kao i kroz davanju podrške svakodnevnom radu.
Deca više učestvuju u manifestacijama i raznim likovnim konkursima.

Jednom godišnje, sa proleća vaspitači vode decu starije i predškolske grupe i na višednevnu ekskurziju. Biramo uvek nova mesta koja u svojoj ponudi imaju zanimljiv i edukativan sadržaj.