ZEMLJA ČUDA, DEČJI VRTIĆ

Higijena i zdravlje

Vrtić Zemlja Čuda higijena i zdravlje

Radi razvijanja higijenskih navika potrebno je da vaše dete u vrtiću ima četkicu za zube, pastu i plastičnu čašu sa nekom oznakom kako bi moglo da prepozna svoje. Preporučujemo da na početku meseca pošaljete vlažne maramice za vaše dete.

Već dugi niz godina sarađujemo sa Domom zdravlja »Novi Sad« i dr Slavicom Malešević. Ona nas obilazi 2 puta mesečno i pregleda decu.

Ako je vaše dete povraćalo ili ima dijareu morate ga zadržati kod kuće najmanje 24 sata nakon poslednjeg napada.

Kijavice i kašalj se jako lako šire među decom, tako da ako vaše dete ima jak kašalj ili prehladu koja može da ugrozi drugu decu, molimo vas da ga zadržite kod kuće. Dete koje uzima antibiotike trebalo bi da ostane kod kuće najmanje prva 2 dana. Lekove ne bi trebali da šaljete sa decom u školicu, jer mi nismo obučeni za to. Molimo vas da nas obavestite o svim zdravstvenim problemima ili alergijama koje vaše dete ima. Dete koje je bilo bolesno ne može se vratiti u kolektiv bez potvrde lekara.

NOVOSTI

TEME