SREDNJA GRUPA​

ZEMLJA ČUDA, DEČJI VRTIĆ

Srednja grupa obuhvata decu uzrasta 3,5 do 4,5 godine koji su smešteni u objekatu na samom ulasku u vrtić. U ovom objektu nalazi se prostor za boravak dece srednje i starije grupe koji obuhvata tri prostorije za rad, garderobu, toalete, kancelariju i čajnu kuhinju. Najveća prostorija koristi se za projektne aktivnosti srednje grupe a ponekad i za zajedničku igru obe grupe. U njoj se nalazi uzrasno primerene igračke i igrice, biblioteka i rekviziti za sportske  aktivnost.

Hodnik je opremljen ormarićima za odlaganje ličnih stvari na kojima svako dete ima svoju fotografiju, klupice sa policama za obuću kao i čivilucima sa fotografijama dece. Fotografije imaju za svrhu što veće osamostaljivanje dece i stvaranje radnih navika od samog pri samom dolasku u vrtić. Sanitarne prostorije opremljene su tako da po visini i veličini sanitarnih elemenata odgovaraju deci.

Programi koji se realizuju u ovoj grupi su :

Podsticanje dečjeg samopoštovanja putem kooperativne komunikacije

Pokreni se- program fizičkog vaspitanja

Program „Mind up“

e-Twinning – međunarodna saradnja na projektima.

Više o programima

Ovu grupu vode dva vaspitača a maksimalan broj dece je 24. Ovaj broj dece u prostoru koji je namenski građen i projekti u kojima deca često istražuju u manjim grupama je neosetan. Deca ovog uzrasta su već dosta samostalnija i njihovi izleti sa vrtićem u saradnji sa lokalnom zajednicom su sve češći. Posećuju znamenitosti grada uz pratnju turističkog vodiča, šetaju našom Fruškom gorom, uživaju u gostovanjima muzičara, glumaca, plesača, sportista i mnogih drugih.

Što se tiče saradnje sa porodicom, organizuju se druženja i posete roditelja vrtiću (upoznajemo se sa njihovim zanimanjima i hobijima) ali su i sve više uključeni u zajedničku realizaciju interesnih projekata.

Obroke imaju u svom prostoru. Vreme doručka je od 8h do 9h, a ručka je 12:30 do 13h. Pored ovih obroka deca imaju još dve užine: u 10h voćna i 14:30h slatko/slana.

AKTUELNOSTI

TEME