SEKCIJE I JEZICI

ZEMLJA ČUDA, DEČJI VRTIĆ

STRANI JEZICI U VRTIĆU

ENGLESKI JEZIK

Podsticanje komunikativnih sposobnosti na engleskom jeziku je bazirano na programu Melanije Mikeš ’Teddies and bunnies’ što podrazumeva:
• predavač koristi isključivo engleski jezik (što deci daje mogućnost da osete melodičnost jezika i usvoje ga na prirodan način),
• u prvoj godini slušanja je veliki kontekst, a mali umni napor (sve je slikovito prikazano ili podraženo pokretima i mimikom) pa svake godine smanjujemo kontekst a povećavamo umni napor da bi u pripremnoj grupi umni napor bio znatno veći od konteksta (visok nivo razumevanja),
• aktivnosti su dinamične (česte smene mirnih i dinamičnih aktivnosti radi osvežavanja i održavanja pažnje).
Osnovni ciljevi programa:
* Upoznavanje sa engleskim jezikom kao još jednim sredstvom komunikacije i osvešćivanje potrebe za ovladavanjem istim zbog komunikacije sa drugarima sa engleskog ali drugih govornih područija.
* Kognitivni razvoj i razvoj govora sa akcentom na specifičnostima i razlikama u odnosu na maternji jezik.
* Usvajanje i razumevanje vokabulara ,jednostavnih naredbi i fraza predviđenih za određenu uzrastnu grupu a u cilju osposobljavanja dece za osnovnu svakodnevnu komunikaciju.
*U zivanje u oprobavanju u novom i nepoznatom (’JA TO MOGU, ZNAM I HOĆU’)
Program se izvodi kroz različite igrolike aktivnosti sa akcentom na pesmi, glumi i repetativnim, podražavajućim govornim i pokretnim igrama kao i kroz rad sa lutkom.
U radu se koriste svi dostupni akreditovani programi za predškolski uzrast engleskih izdavača koji uključuju slušanje priča i pesmica sa CD-a.
Kao posebnu specifičnost ističem praćenje redovnih programa ,pre svega ’Mi smo zemljani’ i ’Program samopoštovanja’ ali i interesnih projekata iz čega što cesto rezultira dvojezičnim javnim časovima i završnim priredbama gde deca pokazuju uspešno usvojena znanja, pesme i igre na jednu temu a dva jezika.
Rad sa grupama se odvija u svim prostorijama a ne retko i u dvorištu vrtića pa su tako višestruko obogaćene aktivnosti na engleskom jeziku jer smo u mogućnosti da koristimo sve prostorne resurese. Engleski jezik decu uči Minja Topić , vaspitač u Zemlji čuda.

FRANCUSKI JEZIK

Upoznavanje i učenje francuskog jezika odvija se kroz
• radionice,
• pesme
• i igru.
Deca uče da se izražavaju koristeći osnovne jezičke strukture na teme bliske vrtićkom uzrastu. Francuski jezik decu uči Milica Bugarski, profesor francuskog jezika.

Dopunu redovnih programskih aktivnosti u radu sa decom čine dodatne i periodične aktivnosti koje se organizuju u vrtiću. Značaj ovih aktivnosti je višestruk, pre svega na podsticaj dečjeg razvoja, proširenja iskustva u određenim segmentima saznanja, bogaćenje aktivnosti sa konkretnim sadržajima i razvoj talenata i unapređivanje potencijala deteta.

DODATNE AKTIVNOSTI : Kreativna radionica;  Muzička radionica ; Školica plesa; Sporstka školica; Dramska radionica.

Ovi projekti se realizuju u okviru radnog vremena vrtića.

 Posle 17:30h imamo u vrtiću organizovane i druge aktivnosti kao što su: Engleski jezik u malim grupama za decu od 4 do 8 godina i školicu kuvanja za decu od 3 do 7 godina.

KREATIVNA RADIONICA

Radionice su namenjene deci svih uzrasnih grupa i prilagođene njihovom predhodnom znanju i veštinama. Preporučuje se da deca mlađe grupe startuju tek posle uspešne adaptacije. Deca su podeljena u dve grupe dečaci i devojčice.

Radionica ne zahteva da deca budu posebno likovno nadarena, ali svakako prepoznajemo i negujemo talente u raznim sverama likovnog stvaralaštva. Kroz stvaralački proces upoznaje se dete, njegove mogućnosti i potrebe, želje i interesovanja.

Deca kroz igrolike radionice, na praktičan način, imaju prilike da eksperimentišu raznim materijalima, kao i da upoznaju osnove likovnih tehnika i na taj način zadovoljavaju svoju prirodnu radoznalost. Takođe, desi se da se ušunjamo i u svet mirisa i ukusa, pa da kao mali umetnici stvorimo ukusne delicije.

Kroz razne aktivnosti podstiče se dečje kreativno mišljenje. Deca se razvijaju , ali i dokazuju kao stvaralačka bića kroz praktičan rad na svojim umetničkim delima.
Naglasak je na samostalnost, slobodu izražaja! Kreativnost deteta je snažnija što je više slobodna.
Likovno izražavanje je nešto što je spontano i detetu primarno.

DRAMSKA RADIONICA

Kroz igru i raznovrsne dramske tehnike podstiče se ulaženje u polje spontanog, u kom se istražuje i dolazi do novih rešenja; otkrivanje kreativnog pristupa problemima u svakodnevnom životu; oslobađanje straha od pogreške…

Ulaženjem u uloge razvija se razumevanje i prihvatanje drugih i drugačijeg…
Deca uče da prihvate svoju osobenost i da ih pretvore u svoje prednost…
Kreiraju se likovi iz sopstvene mašte…

Deca govore svoje tekstove, improvizuju (tekstovi se ne uče napamet)…
Kroz jezičke igre, grafomotoričke poligone i igre uloga podstiče se pravilan izgovor reči, koncentracija, kreativnost, mašta, memorija, drugarstvo i pozitivan takmičarski duh.

MUZIČKA RADIONICA

Muzička radionica kod dece budi i razvija osećaj i smisao za lepo u muzici. Na kreativan i zabavan način, kroz pesmu i igru, približava im se muzika i osnovni muzički pojmovi (melodija, ritam, harmonija…).

Na radionici deca upoznaju sopstvene vokalne mogućnosti, razvijaju osećaj za ritam, motoriku, sluh i muzičko pamćenje.
Iz prve ruke upoznaju se sa najrazličitijim instrumentima, neke od njih i sami prave, istovremeno učeći o njihovom nastanku.

Tokom edukativnog procesa na raspolaganju im je Orfov instrumentarijum (triangl, zvončići, kastanjete, doboš, metalofon…), a učenjem brojalica i razbrajalica savladavaju govornu artikulaciju i prepoznaju melodičnost i ritam govora.

Deca svet muzike upoznaju slušajući klasične kompozicije prilagođene njihovom uzrastu, ali i kompozicije iz brojnih drugih žanrova muzike čime se postavlja osnova muzičkog ukusa deteta.

PLES KROZ IGRU

• Ritmički poligoni
• Koreografije uz tradicionalnu, filmsku i popularnu muziku
• Plesanje u paru i u grupi
• Izražavanje osećanja pokretom
• Takmičarske igre kroz muziku
• Podsticanje samopouzdanja i priprema za javni nastup

SPORTSKA ŠKOLICA

kroz igru i zabavu, uz muziku obuhvata sledeće aktivnosti:
1. vežbe korektivne gimnastike kojima se vrši prevencija nastanka poremećaja držanja tela (vežbe za jačanje mišića leđa, trbuha, nogu, stopala…)
2. osnovni elementi sportskih igara (košarka, odbojka, rukomet, fudbal…)
3. osnovni elementi atletike (trčanja, skakanja, bacanja, skok u vis, skok u dalj, vežbe na preponama, merdevinama za koordinaciju…)
4. osnovni elementi akrobatike (kolut napred, kolut nazad, stav na šakama, premet strance, razna kotrljanja, razni bezbedni padovi, penjanja, provlačenja…)
5. elementarne igre (između dve vatre, vija…)
6. poligoni sa kombinacijom prirodnih oblika kretanja (penjanja na ripstol, provlačenja kroz tunel, skokova, vežbe ravnoteže na balans pločama i bosu lopti, kolut napred iz ležanja na stolu, sigurni doskoci sa visine, vežbe lopticama za reakciju…)
7. osnovni elementi borilačkih sportova (guranja, vučenja, otimanja štapića, otimanja lopti, borba u parteru, osnovni udarci rukom i nogom)
8. vežbe disanja, vežbe istezanja, joga kompleks vežbi, prilagođen deci…