Program i projekti

ZEMLJA ČUDA, DEČJI VRTIĆ

program

Program koji predstavlja osnovu rada sa decom u našem vrtiću je koherentan skup ideja dece, vaspitača i roditelja, logično proistekao iz dečje unutrašnje motivacije i njihove životne sredine.

Rad sa decom je po principu projektnog planiranja, kroz koje oni razvijaju sve potrebne aspekte dečje ličnosti.

O tome koji projekti će se razvijati, dogovaraju se deca i vaspitači, a uz pomoć roditelja. Početna tačka za dugoročne projekte može doći direktno iz nekog dečjeg iskustva, interesovanja, potreba, želja, životnih situacija ili, ponekad, kao predlog vaspitača koji su deca usvojila, njegovog umeća, ili želja roditelja. Sledeći nivo podrazumeva produženu diskusiju, tako da odrasli i deca mogu da razmenjuju ideje, interesovanja, želje, informacije, teorije, ponašanja, vesti, saznanja i da počnu da predviđaju šta bi moglo biti sledeće.

Program ne nastaje kao proizvod dugoročnog iskustva, već kao proizvod posmatranja i života sa konkretnom grupom. Svaki projekat ima svoje ciljeve, a vaspitači se staraju da se oni i ostvare, kao i da se ne zanemari nijedan aspekt razvoja deteta predškolskog uzrasta.Ovaj način rada pruža deci mogućnost da uče i saznaju kroz one teme koje ih zanimaju i nisu im nametnute od strane nas odraslih, kao i da se razvijaju sopstvenim tempom. Metode podučavanja su:rešavanje problema, partnersko učenje, konstrukcija znanja, interaktivne metode učenja, demokratsko vođenje.

ULOGE VASPITAČA se realizuju kroz četiri područja:

1. Područje neposrednog rada sa decom vaspitač realizuje kroz svakodnevni rad u vaspitnoj grupi usmerenošću na dobrobit deteta, kvalitet odnosa i različite situacije i aktivnosti zajedničkog učešća.

2. Područje razvijanja programa je područje kroz koje vaspitač oživljava na nivou realnog programa koncepcijska polazišta Osnova kroz principe i strategije kojima se podržavaju dobrobit, odnosi i delanje. Proces razvijanja programa se odvija kroz saradnju sa stručnim saradnicima i kolegama kao i kroz razmenu sa decom i porodicom.

3. Područje profesionalnog razvoja odnosi se na potrebu stalnog učenja i nadograđivanja odgovora na pitanje šta znači biti dobar vaspitač i šta je dobar program.

4. Područje profesionalnog javnog delovanja

U razvijanju realnog programa na podršku dobrobiti deteta, vaspitač se rukovodi principima: usmerenosti na odnose, životnosti, integrisanosti,  autentičnost, angažovanosti i partnerstava.

PLANIRANjE obuhvata: razvijanje integrisanog pristupa kroz tematsko i projektno planiranje, fleksibilno planiranje, dokumentovanje planiranja. ZAJEDNIČKO RAZVIJANjE PROGRAMA: ohrabrivanje inicijative dece, konsultovanje, modelovanje, podupiranje, proširivanje. PRAĆENjE, DOKUMENTOVANjE I VREDNOVANjE: praćenje i vrenovanje kroz dokumentovanje, oblici i načini praćenja, učešće dece porodice i drugih učesnika, vrednovanje kvaliteta realnog programa.

 

PROGRAM PODSTICANJA DEČJEG SAMOPOŠTOVANJA

Ciljevi ovoga programa su jačanje dečjih sposobnosti i ličnih snaga promišljenim postupcima i odmerenim očekivanjima, koja se stavljaju pred dete da ih ono može ispuniti i doživeti uspeh, čime se utiče na podizanje njegovog samopoštovanja.
Program se realizuje primenom igara sadržanih u Priručniku za podsticanje dečjeg samopoštovanja – JA, autora Lj: Dotlić i I. Gera.
Vaspitači igre iz „Priručnika za podsticanje dečjeg samopoštovanja“ realizuju kroz tri matrice igara (ili niza vaspitnih postupak i situacija koje podstiču dečje samopoštovanje):

  •  „Porodični spomenar“ – matrica kojom se daje podrška familijarnom, porodičnom aspektu poznavanja i poštovanja sebe, svog porekla i pripadnosti porodici;
  •  „Lični kovčežić“ – matrica kojom se pruža detetu prilika da spozna značaj i sadržaje svoje privatnosti;
  •  „Svitak dečjih prava“ -matrica kojom se razvija detetovo osećanje legitimnosti.

Matrice igara naglašavaju proces, kroz koji se podstiče detetov rad na sebi, stalno se odvija i omogućava detetu da konstantno dodaje nove uvide, doživljaje i produkte, te da se tako uz pomoć roditelja i vaspitača neprekidno samoistražuje.
Jedna od važnih uloga matrica je njihovo postavljanje u porodicu, gde preko deteta teče neprekidna veza između vrtića i porodice u ostvarivanju zajedničkog cilja – podsticanja dečjeg samopoštovanja.
Najvažnije za dete je da upozna samo sebe, kako bi moglo da prihvata neka druga saznanja. Kroz ohrabrivanje deteta da upozna samo sebe, mi mu pomažemo da konstantno jača samopoštovanje i samopouzdanje, kako bi bez daljih posledica moglo da funkcioniše kao deo grupe. Kroz konverzaciju, aktivosti i praktične primere, deca uče kako da na najprihvatljiviji način izraze svoja osećanja, prihvataju i poštuju druge i njihove razlike.

NIKOLAJ NIKOLAJEVIČ VERESOV „MI SMO ZEMLJANI“

Ovaj program je program razvoja saznanja deteta.  On utiče na promene u saznanju deteta, da bi se promenio kvalitativni odnos deteta prema sredini. Program je tako koncipiran da podstiče intelektualne sposobnosti i mišljenje detata. Ciljevi programa su saznanje, intelektualne sposobnosti i znanje.Dete samostalno usvaja nova znanja, otkriva ih i sistematizuje. Ovaj program je baziran na psihološkim zakonitostima razvoja deteta, intelektualnim, saznajnim.  Ekološki projekat se može uspešno povezati i integrisati sa različitim projektima koji se realizuju sa decom.Projekat se realizuje primenom priručnika autora Biserke Vunjak-Spasojević, Dijane Radojković i Zorice Laković.Projekat će u toku godine realizovati vaspitači u pripremnoj predškolskoj grupi i u starijoj grupi. Struktura aktivnosti sastoji se od dva dela:

INVARIJANT – ne može da se menja, posebno je izdvojen i u njemu su svi razvojni principi.
VARIJANT – promenljivi deo aktivnosti. Praktičar treba da ga menja onako kako sam misli da ga treba promeniti. Daje se prostor vaspitaču da radi na svoj način. Vaspitač je učesnik procesa.

POKRENI SE

je program fizičkog vaspitanja. Za sve  uzrasne grupe uveden je program fizičkog vaspitanja, radi osvešćivanja dece o važnosti i pozitivnom uticaju bavljenja sportom. Glavna ideja je da se kod dece stekne navika bavljenja fizičkom aktivnošću i sportom.

Jednom nedeljno deca prelaze prepreke u adrenalin parku  „Zemlja čuda“ gde jačaju sve grupe mišiča ali i svoje samopouzdanje. Svakodnevno su deca na svežem vazduhu minimun 45 minuta. Naše veliko i uređeno dvorište u zavisnosti od vremenskih uslova koristimo i mnogo duže.

PROJEKAT „BIOBAŠTA“

U projektu „Biobašta“se susreću organska poljoprivreda, savremena pedagogija i dizajn celovitih sistema. „Biobašta“je vrt za igru, relaksaciju i edukaciju ne samo predškolaca, nego i posetilaca svih uzrasta radoznalih da nauče nešto više o organskom vrtlarstvu i idejama ekološkog dizajna. „Biobašta“ postavljena je na tradiciji saradnje sa prirodom i korišćenja saradničkih odnosa untar prirode. Povrće i voće, jednogodišnje i višegodišnje biljke, cveće koje privlači oprašivače i začine koji odbijaju štetne insekte, zasadićemo imitirajući obrasce koje pronalazimo u ekosistemima. Napravićemo staništa za vodene organizme, gmizavce i ptice želeći da privučemo što veći broj raznovrsnih bića koja će nam pomagati da baštu održavamo zdravom i otpornom.

„Biobašta“ je alat za edukaciju gde deca dolaze u prvi kontakt sa naukama o životu – biologijom, hemijom, fizikom – na jedan praktičan i organski način. Ovde učimo decu da staviti ruke u zemlju ne znači isprljati se, nego povezati se dublje sa prirodom. Takođe ih učimo da vrednuju zemlju kao živi organizam, jer zemlja to jeste.

U “Biobašti“ imamo mogućnost da decu neposredno uključimo u proces proizvodnje hrane. Oni su generacija  živi u gradu i nema prilike da neposredno iskuse kako se i gde gaje voće i povrće. Učimo ih važnosti pravilne ishrane i kako da  prepoznaju šta je to zdrava hrana.

Sva deca u našem vrtiću doprineće ovoj bašti. Svako od njih zasadiće bar jednu biljku. Posmatraćemo promene: kako biljke rastu, kako se razvijaju, kako neke i pored sve naše brige, venu i nestaju. Učićemo ih strpljenju i zahvalnosti.

Ova bašta dizajnirana je tako da imitira obrasce iz prirode. Sadićemo zajedno raznolike biljke koje se međusobno pomažu (poput paradajza i bosiljka, ili kupusa i kadifice). I sadićemo ih zajednički – deca ne sade „svoje“ biljke, nego će svaka biljka doprinositi bogatstvu, različitosti i otpornosti čitavog vrta. Deca će se u „Biobašti” učiti važnosti i snazi saradnje i kroz sopstveni rad, ali i posmatrajući proizvod svog rada.

PROGRAM „MIND UP“

Program“Mind up” je program sastavljen od vodećih istraživačkih studija na polju razvojne kognitivne neuronauke, društvenog i emocionalnog učenja i psihologije. Tokom pune realizacije programa, deca, odnosno učenici, stiču veštine koje su neophodne da bi vodili pametniji, srećniji i zdraviji život. Ovo se odnosi kako na uspehe i ponašanje dece u školi, tako i na porodični i društveni život.

„MindUp” se sastoji od 15 lekcija koje na zanimljiv način otkrivaju deci i učenicima kako njihov mozak funkcioniše, koji režnjevi mozga su odgovorni za sreću, tugu, strah i druge emocije. Deca uče o procesima koji se odvijaju u mozgu u raznim psihičkim stanjima, ali se posebna pažnja upućuje na različite tehnike koje omogućavaju deci da smire svoj um, izoštre sva čula, unaprede i poboljšaju svoju koncentraciju. Dokazano je i da deca koja su prolazila kroz „MindUp” program ostaju mnogo mirnija, tolerantnija i prijateljski nastrojena prema osobama iz njihovog neposrednog okruženja.Informacije o tome kako mozak prihvata i obrađuje informacije i stimuluse iz okoline, kako reaguje u stresnim prilikama idealan je način da se deca upoznaju sa izazovima i da im se postavi pitanje: Kako možemo da reagujemo drugačije i kako trezvene glave možemo da biramo konstruktivne reči i dela?

Razvijanje mehanizma samoregulacije od ključnog je značaja za decu, jer se onda mališani osećaju srećnije, zadovoljnije i optimističnije. Svesni su da prepreke na životnoj stazi pre ili kasnije moraju da iskrsnu, ali i da za svaku nevolju i problem postoji smisleno rešenje. „MindUp” utiče da deca postižu bolje rezultate u školi, sarađuju sa vršnjacima i učiteljima na gotovo idealan način, a sve to povratno utiče na njihovu motivaciju za što boljim rezultatima.

e-TWINNING je internet protal koji povezuje zaposlene u predškolskim ustanovama širom Evrope sa ciljem  da im omogući da zajednički osmišljavaju i sprovode projekte, razmenjuju ideje i i primere dobre prakse, povezuju decu.