ZEMLJA ČUDA, DEČJI VRTIĆ

Kung FU čas

Vrtić Zemlja Čuda Kung FU čas

Kung FU majstori iz kluba WISDOM WARRIORS iz Novog Sada, posetili su naš vrtić i naučili nas par pokreta Kung Fu-a.

NOVOSTI

TEME