Nastavni kadar

ZEMLJA ČUDA, DEČJI VRTIĆ

Naš tim Jelena Теrzić

Jelena Terzić

Glavni vaspitač/direktor
Energičan vaspitač koji osluškuje, menja se i prilagođava deci. Autor je dramske radionice i projekta „Recikliranje i igranje“. Rad zasniva na stvaralaštvu, kreativnosti, otvorenosti, iskrenosti i razumevanju. Unapređuje otvoreni sistem gde ima mesta za svakog da raste i razvija se. Autentičnim i inovativnim devetnaestogodišnjim radom sa decom, edukativnim i savetodavnim radom sa roditeljima, implementira nove razvojne programe.

Završila je specijalizaciju za likovno na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu. U Zemlji čuda angažovana je na mestu glavnog vaspitača i direktora.

Jelenin moto je „Ako želiš da vidiš promenu u svetu Ti počni od sebe“