Nastavni kadar

ZEMLJA ČUDA, DEČJI VRTIĆ

Naš tim Lana Maravić

Maravić Lana

Strukovni vaspitač
Biti vaspitač znači biti dete ceo život.

Vođena ovom činjenicom izabrala sam poziv vaspitača. Diplomirala sam 2013. godine na Visokoj školi za obrazovanje vaspitača u Subotici. Tadašnja želja mi je bila da što pre svu svoju maštu i kreativnost usmerim ka deci. Godine rada u Zemlji čuda su mi omogućile da osluškujem i pratim decu i zajedno sa njima rastem i razvijam se.

Kroz šalu i smeh deca i ja razmenjujemo različita iskustva i uživamo u njima. Igramo se i plešemo, crtamo i bojimo, seckamo i stvaramo i mnogo se volimo! Jedna od mojih ljubavi je i ples koju sam pretočila u školicu plesa u kojoj nastaju najzanimljivije koreografije.