Nastavni kadar

ZEMLJA ČUDA, DEČJI VRTIĆ

Naš tim

Minja Topić

Vaspitač/predavač engleskog jezika
,,Ako dete ne može da nauči na način na koji mi podučavo, možda bismo trebalo da podučavamo na način na koji ono uči.”

Svaki čovek je individua za sebe i veliki je izazov biti primer i osoba koja priprema male ljude za školu ali i za život. U poslu sa decom svakodnevno rastem ali najveća čar ovog posla za mene je biti okružena neiskvarenim, iskrenim i toplim bićima. Pored vaspitačkog posla u grupi predajem svim grupama engleski jezik.