Nastavni kadar

ZEMLJA ČUDA, DEČJI VRTIĆ

Vanja Tripković

Pedagog/administrativni radnik
Završila sam studije pedagogije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Tokom studija sticala sam znanja kroz neformalno obrazovanje pri raznim organizacijama iz Novog Sada i iskustva kroz rad sa decom i odraslima. Kroz edukativne i kreativne radionice u udruženju MNRO Novi Sad i Novosadskom humanitarnom centru stekla sam iskustvo u radu sa grupom, upoznala različite kulture i načine na koji funkcionišu pojedinci i porodice. Radila sam sa decom sa smetnjama u razvoju u redovnim školama kao lični pratilac deteta i povremeni hranitelj. Završila sam edukaciju za Savetnika transakcione analize i edukaciju iz Relaciono – integrativne transakcione analize. Od 2017. radim individualno savetovanje, organizujem i vodim psihološke radionice i trening emocionalne pismenosti. Od 2018. godine sam licencirani stručni saradnik – pedagog nakon što sam završila  pripravnički staž u osnovnoj školi „Mihajlo Pupin „ u Veterniku.