NASA tehnologija u službi obrazovanja, sada je dostupna i kod nas, kako za decu iz našeg vrtića tako i za svu  decu koja žele da koriste benefite ovog aparata a ne idu u naš vrtić.

PLAY ATTENTION je jedan mali uredjaj koji se poveže sa računarom da bi se igrale video igre bez upotrebe miša i džojstika, čiji se likovi i figure pokreću isključivo “pomoću misli” – naš mozak postaje glavni upravljač onim što se dešava, osvaja nivoe, sakuplja poene i susreće se sa sve većim izazovima. Napredovanje u igri je zapravo jačanje naših mentalnih veština od kojih zavisi kvalitet svega što radimo u životu.

PLAY ATTENTION je visoko – tehnološki patentirani neuro-kognitivni program za učenje i razvoj potencijala koji omogućuje kompletan trening mentalnih veština – pažnje, memorije, koncentracije, oblikovanje ponašanja, odgovornosti, organizacije, svesnog i namernog fokusa u trenutku.

PLAY ATTENTION je namenjen svim osobama od pet do sto pet godina koji žele da dugoročno unaprede svoju najmoćniju mašinu – svoj mozak.

PLAY ATTENTION je jedini sistem za učenje koji objedinjuje direktne povratne informacije o postizanju rezultata u realnom vremenu, trening kognitivnih veština i oblikovanje ponašanja.