,

ZEMLJA ČUDA, DEČJI VRTIĆ

Projekat „Najdraže, najdraže ogledalce“

Vrtić Zemlja Čuda Projekat najdraže ogledalce

Kroz projekat:“ Najdraže, najdraže ogledalce“ deca su razvila svest o tome da je u životu sve povezano i da njihova dela utiču na svet oko njih. Takođe su uočili da svako dete i svaka osoba ima svoje sopstvene vrednosti i da ne moraju da se podudaraju sa njihovim. Do ovih saznanja su došli kroz istaživanja o odnosima i šarenolike aktivnosti koje su im omogućile da uoče sve to. Praveći ogledalo, deca su uočila vrednosti, povezujući najdraže uočili su veze, darujući i praveći ukrase uočili su reakcije i osećanja koja bude u drugima pa i  u sebi kada rade nešto lepo. Uočavanjem ovih vrednosti i veza deca postaju svesnija svog udela u svakodnevnom životu.

NOVOSTI

TEME