ZEMLJA ČUDA, DEČJI VRTIĆ

Putovanje u svemir

Vrtić Zemlja Čuda Putovanje u svemir
Predškolska grupa je u oktobru otišla u svemir! Ovaj zahtevni projekat povezao je predškolske inženjere, dizajnere rekata, fizičare, nutricioniste, lekare, analitičare i dobro obučenu i fizički spremnu posadu. Poslali su poruku iz svemira: „Plan nam je da se vratimo do 1. septembra sledeće godine, da na vreme stignemo u školu.“

NOVOSTI

TEME