ZEMLJA ČUDA, DEČJI VRTIĆ

Spomenar i kovčežić

Spomenar i kovčežić

Lični kovčežić

Roditelji su se dolaskom na radionicu za izradu ličnog kovčežića i pružanjem pomoći svom detetu u njegovoj izradi, direktno uključili u zajednički projekat podsticanja dečijeg samopoštovanja. Lični kovčežić je matrica koja razvija dečje samopoštovanje građenjem dečje potrebe za privatnošću; podrškom detetu da bira pod kojim uslovima i kome želi da poveri svoje lične misli, osećanja i želje. Prilikom organizacije aktivnosti Lični kovčežić i Porodični spomenar vaspitači su se koristili „Priručnikom za podsticanje dečjeg samopoštovanja“ Iboja Gera – Ljubica Dotlić; kao i znanjima i iskustvima stečenim na programu stručnog usavršavanja „Podsticanje dečjeg samopoštovanja putem koopertivne komunikacije“. Materijal koji se koristio bio je raznovrstan-karton, drvo, koža, kolaž, tekstil, kanapi, biseri, kamenčići, tapete, dugmići, šljokice. Bojilo se temperama, flomasterima…Nisu se koristili industrijski proizvedeni kovčežići. Posebna pažnja je posvećena spoljašnjim i unutrašnjim zidovima kovčežića kao i mehanizmu za zatvaranje (ključ za zatvaranje, katanac ili na primer, ključ u vidu lozinke, lepe reči, nežnog dodira…).

Porodični spomenar

Roditelji su se dolaskom na radionicu za izradu porodičnog spomenara i pružanjem pomoći svom detetu u izradi istog, direktno uključili u zajednički projekat podsticanja dečijeg samopoštovanja. Za izradu se donosio karton za korice spomenara, kao i raznovrsne papire i ostale materijale koji bi mogli da posluže pri ukrašavanju (naravno po izboru deteta).

NOVOSTI

TEME