ZEMLJA ČUDA, DEČJI VRTIĆ

„Učionica dobre volje“ u martu

Učionica dobre volje u martu Vrtić Zemlja Čuda
Sledeća radionica za školarce „UČIONICA DOBRE VOLJE“ održaće se 15.3.2014. godine od 14h do 16h. Radionice su otvorenog tipa i biće nam zadovoljstvo da nam se pridruže i deca koja nisu iz Zemlje čuda! Cilj ove radionice je da se deca međusobno upoznaju i uvide po čemu i sa kojom su slična, a po čemu se razlikuju. Pogledajte fotografije sa Učionice dobre volje pod nazivom

„JA SAM JA, A KO SI TI?“

NOVOSTI

TEME