ZEMLJA ČUDA, DEČJI VRTIĆ

Program rada

PROJEKAT SLOVA

Program koji predstavlja osnovu rada sa decom u našem vrtiću je koherentan skup ideja dece, vaspitača i roditelja.

Rad sa decom je po principu projektnog planiranja, kroz koje oni razvijaju sve potrebne aspekte svoje ličnosti. O tome koji projekti će se razvijati i na koji način, deca se dogovaraju sa vaspitačima, a uz sugestije roditelja.

PROJEKAT SLOVA1

Ovaj način rada pruža deci mogućnost da uče i saznaju kroz one teme koje ih zanimaju i nisu im nametnute od strane odraslih, kao i da se razvijaju sopstvenim tempom. Metode podučavanja su: rešavanje problema, partnersko učenje, konstrukcija znanja, interaktivne metode učenja, demokratsko vođenje.

Početna tačka za dugoročne projekte može proisteći direktno iz nekog dečjeg iskustva, interesovanja, potrebe, želja, životnih situacija ili ponekad, kao predlog vaspitača koji su deca usvojila, njegovog umeća, ili želje roditelja. Tokom razvijanja projekta dolazi do diskusija, razmenjivanja ideja, interesovanja, želja, informacija, teorija i sl. Deca tim putem uče da slušaju, iznose svoja mišljenja i stavove, poštuju različitosti i uče da se dogovaraju i planiraju sledeće korake. Svaki projekat ima svoje ciljeve, a vaspitači se staraju da se oni i ostvare, kao i da se ne zanemari nijedna oblast vaspitno-obrazovnog rada, kao što su

  • Razvijanje početnih matematičkih pojmova,
  • Razvoj govora
  • Svet oko nas
  • Likovna kultura
  • Muzička kultura
  • Fizička kultura

NOVOSTI

TEME