ZEMLJA ČUDA, DEČJI VRTIĆ

Projekti po vaspitnim grupama

Projekti po vaspitnim grupama

U svakoj se grupi deca i vaspitači, a uz sugestije roditelja, dogovaraju o tome koje projekte će razvijati. 

Projekti prate dečja interesovanja, želje, potrebe, talente i sl. Vaspitači imaju ulogu posmatrača, aktera, istraživača i evaluatora celokupnog procesa. Njihov zadatak je da produbljuju projekte i dečje ideje i ponude deci što više sredstava i materijala pri razradi istih.

PROJEKAT SLOVA

Svaka grupa radi na programu podsticanja dečjeg samopoštovanja, kroz matrice igara koje imaju za cilj jačanje dečjih sposobnosti i ličnih snaga promišljenim postupcima i odmerenim očekivanjima koja se stavljaju pred dete da ih ono može ispuniti i doživeti uspeh, čime se utiče na podizanje njegovog samopoštovanja.

Po programu „MI SMO ZEMLJANI“ rade starija-mešovita i predškolska grupa. Ovaj program utiče na promene saznanja deteta, da bi se promenio kvalitativni odnos deteta prema sredini. Ciljevi programa su podsticanje intelektualne sposobnosti, saznanja i znanja.

Sve grupe primenjuju poseban program sistema učenja. Primenom ovog programa:

  • Podiže se nivo intelektualnih sposobnosti sve dece koja učestvuju u programu;
  • Sprečava se poremećaj koncentracije i pažnje, kasnije u školskom periodu (disleksija);
  • Razvija se kordinacija pokreta i motorike;
  • Razvija se brzina razmišljanja i zaključivanja (funkcionalno znanje);
  • Sva deca imaju korist od programa, a posebno je koristan za detekciju darovite dece i podsticanje razvoja darovitosti;
  • Povećava se broj neuronskih veza, što uz specifične vežbe povećava kapacitet mozga za obradu informacija.

NOVOSTI

TEME