ZEMLJA ČUDA, DEČJI VRTIĆ

Vaspitne grupe

Deca su podeljena u tri grupe:

  • Mlađa grupa (3-4g)
  • Mešovita grupa (4-6g)
  • Predškolska grupa (6-7g)

Vrtić

Mi imamo specifičnu organizaciju, gde se deca u toku boravka u vrtiću susreću sa svim odraslim osobama. Deca menjajući vaspitače uče da sarađuju sa različitim ljudima. Mi smo kolektiv u kojem svako poznaje svakog i bira sebi osobu koja mu odgovara. Svesni smo da je za vaspitača najbolje da je sa decom od prvog do poslednjeg dana njihovog boravka u vrtiću, kako bi se upoznali što bolje i pratili razvoj deteta i promene, upoznali njihove porodice i načine života.

Ali sa druge strane, pomislite na dete kome ti vaspitači koji su mu dodeljeni ne odgovaraju. To dete je „osuđeno“ na rad i život sa osobama koje mu ne odgovaraju, što znači da dete neće pružiti sopstveni maksimum u razvoju. Takođe smatramo da ni svim vaspitačima ne odgovaraju sve oblasti razvoja deteta, pa se izrodila jedna specifična organizacija gde svako sledi svoja interesovanja i sklonosti, na način koji mu odogvara i putem koji sebi kreira. Dete prolazi kroz kontakte sa svim vaspitačima i na taj način uči da su ljudi različiti, ali da se sa svima može naći zajednički jezik, a zadatak vaspitača je da jedni drugima prenose informacije i sopstvena iskustva o radi sa decom.

NOVOSTI

TEME