ZEMLJA ČUDA, DEČJI VRTIĆ

Završna priredba – predškolci

Završna priredba Vrtić Zemlja Čuda
Predškolska grupa je svoju završnu predstavu režirala u vidu šaljive obrade bajke „Snežana i 7 patuljaka“

NOVOSTI

TEME