ZEMLJA ČUDA, DEČJI VRTIĆ

Završna priredba

Vrtić Zemlja Čuda Završna priredba
Završna priredba mlađe grupe u vidu predstave „Kućica u šumi“ zabavila je mame, tate, sestre, braću, bake, deke i ostale. Deca su pored zabavne glume prikazala i neke druge sadržaje koje su učila tokom godine.

NOVOSTI

TEME